Työnohjaus

Mä joka päivä töitä teen

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

(Suomen Työnohjaajat ry

Kenelle? 

Tarjoan työnohjausta yksilöille, työpareille, tiimeille, ryhmille; yksilöasiakkaille, yhdistyksille sekä yrityksille. Oma ammattiosaamisalani on sosiaali- ja terveyskentällä (jolla eniten työnohjausta käytetäänkin) mutta työnohjaajan ei tarvitse olla ko. alan erikoisasiantuntija, että pystyy ohjaamaan asiakasta pohtimaan työn (tai vapaaehtoistyön) kysymyksissä. Usein työnohjaajan substanssiosaamisen puuttuminen alalta voi olla jopa työnohjausta rikastava asia: voin esittää kysymyksiä ja havaintoja ”boksin” ulkopuolelta. 

 

 

Työnohjauksen tavoitteet tulevat aina tilaajalta, mutta yleisinä tavoitteina voidaan pitää henkilöstön voimien ja luovuuden vapauttaminen, sekä työn ja sen rajojen tunnistaminen. Työnohjaus on työssäjaksamisen sekä omassa työssään kehittymisen työkalu. Työnohjaus on työntekijälle luvallinen pysähdyshetki hektisen työarjen keskellä. Työnohjauksen tarve on jokaisella henkilökohtainen, eikä mikään aihe ole liian pieni tai suuri työnohjaukseen tuotavaksi. 

 

 

 

 

Ohjaajana Lara on herkästi kuunteleva ja ilmapiiriä aistiva, rohkeasti hetkeen tarttuva, aidosti asiakaslähtöinen, toiminnallisia menetelmiä suvereenisti käyttävä, lämminsydäminen ohjaaja. Suosittelen Laraa, koska kokemani työnohjaus on vaikuttavinta, mitä olen saanut 40 vuoden aikana.

– Ari Koskela, TM, ohjaaja, SOS-Lapsikylä Punkaharju

 

Integratiivinen työote

Työnohjauksessa käytän toiminnallisia menetelmiä, jotka perustuvat psykodraamaan ja sosiometriaan. Näitä kutsutaan joskus myös luojansa mukaan morenolaisiksi menetelmiksi. 

Morenolaisen systeeminäkemyksen mukaan työnohjaus lähtee aina (organisaation; yksilön; tiimin jne.) perustehtävästä – ja siitä, kuinka asiakas on suhteessa sekä vuorovaikutuksessa muihin työntekijöihin ja perustehtäviinsä. 

Luovuus ja spontaanius ovat Morenon teoriassa keskeisessä asemassa. Nämä ovat myös termejä, joita ensinnäkään ei täysin ymmärretä työyhteisöissä – eikä toisekseen välttämättä uskalleta kunnolla hyödyntää. Luovuus yhdistetään helposti hauskapitoon, taiteeseen tai harrastuksiin – se ei haiskahda aktiiviselta, vakavalta työnteolta. Kuitenkin samalla luovuutta työssä peräänkuulutetaan yhä enemmän. Työntekijältä odotetaan luovuutta JA ahkeruutta, sitoutuneisuutta, kehittymiskykyä – vaikka aivojen näkökulmasta luovuus pääsee kumpuamaan nimenomaan tauoista ja hetkistä, jossa vaativuus loistaa poissaolollaan. Spontaanius taas voidaan sekoittaa impulsiivisuuteen, jossa ihminen käyttäytyy sen kummemmin asioita pohtimatta hetken mielijohteesta. Spontaanisuus on kuitenkin ahdistuneisuuden vastakohta, tila, jossa asioita tapahtuu kuin itsestään. 

Morenolaisen viitekehyksen lisäksi olen saanut vaikutteita mm. ratkaisukeskeisyydestä sekä dialogisuudesta – sensorimotorisuus ja posiviitinen psykologia kiehtovat myös! On myös tärkeää tunnistaa, millaista lähestymistapaa milloinkin tarvitaan. 

Tässä ja nyt

Työnohjaajana olen avoinna ja valmiina niille asioille, jotka juuri sillä hetkellä ovat asiakkaassa aktiivisina. Minulla on loistava kyky sietää ei-tietämisen tilaa – tutkimme ja työstämme yhdessä asiakkaan kanssa! On aina suuri ilo itsellenikin, kun asiakas oivaltaa jotain uutta työstään tai toimintamalleistaan. 

 

 

Etätyönohjaus
”Olemme työskennelleet Laran kanssa työnohjauksessa sekä livenä että virtuaalisesti. Prosessi on ollut tosi antoisa, Lara on todellinen ammattilainen ja huipputyyppi. Hänen kanssaan on turvallista työstää vaikeitakin asioita.  Verkkovälitteinen ohjaus on hämmästyttävän samanlaista kuin perinteinen, toiminnallisia harjoituksia myöten. Suosittelemme!”

Marianne Luojola & Sanna Runsala

Etätyönohjaus

Lara on työnohjaajana huomioonottava, huolehtii kaikkien äänen kuuluville.

Ihmisten kanssa Lara…

tulee toimeen, ei provosoi.

Poikkeusaika tuotti poikkeuksellisia työnohjausmetodeja. Laralla on hyvin hallussa etäohjauksen vaatima tekniikka, ohjattavien osallisuus mahdollistui hyvin.

Työnohjaus

Lara on työnohjaajana ammattitaitoinen. 

Lara tulee hyvin ihmisten kanssa toimeen, osaa lukea ja tulkita ihmistä, sekä ohjata. 

Laran erityispiirre on ihmisten lukutaito –  asioiden ratkaisukyky on erinomainen, Lara osaa ohjata asiakasta siten että asiakas oivaltaa nopeasti itsekin asian 

Lara on erittäin ammattitaitoinen. Laran työtapa on ihmisläheinen. Laran kyky lukea ihmistä ja ratkoa ”ongelmia ja lukkoja” on erittäin hyvä. Suosittelen! 

Vapaa sana eli kerro omin sanoin työnohjauskokemuksistasi:

Alussa toki uuden asian äärellä oleminen aiheutti jännitystä ja hämmennystä. Ohjauksen kuluessa tila rauhoittui ja oli erittäin yllättävää, kuinka joku itselleen pienenkin asian aiheuttama ”jumi” sai nopeasti lievemmän mittakaavan ja sen sai nopeasti avattua itsellekin, siten ettei se enää ollut ”se asia, jota tuli miettiä ja vatvoa sen enempää”. Itse sain avattua paljon ”jumeja”, sekä selvennettyä asioita, joista useat katosivat kokonaan tarpeettomina asioina ja turhina energiansyöjinä. Nykyisin osaan tulkita tilanteita ja lukea itseäni ja muita ihmisiä paremmin. Täten pystyn käsittelemään asioita ilman, että ne jäisivät kiertämään kehää ajatuksissani.

Työnohjaus

Lara on työnohjaajana kuunteleva, hoksauttava, asiakkaan huomioiva ja monipuolinen. Ihmisten kanssa Lara toimii kunnioittavasti ja rakentavasti.

Laran erityispiirre on monipuolisten, tilanteeseen sopeutuvien työkalujen käyttö.

Työnohjaus auttoi hahmottamaan asioihin erilaisia näkökulmia ja pääsemään avarammalle paikalle & tarvittaessa syvemmälle haasteellisissakin tilanteissa.

Sari

Työnohjaus

Lara on työnohjaajana asiansa osaava, ihmistä kunnioittavalla otteella työskentelevä, hienovarainen.

Lara osaa kohdata ja antaa mahdollisuutta ratkaista asioita.

Laran erityispiirteenä jollakin tavalla myönteisyys paistoi kaikessa läpi.

Suosittelen Laraa lämpimästi ohjaajaksesi!

Oli vapauttava kokemus, tuli kevyt olo ja yksilöohjaus oli todella mitä tässä tilanteessa tarvitsin.

Marja Sisko Nousiainen

herastuomari, terveystieteiden maisteri (TtM)

Etätyönohjaus, Ryhmänohjaus

Ohjaajana Lara on mielikuvituksekas. 

Ihmisten kanssa Lara on avoin, kuunteleva. 

Laran erityispiirre on eloisuus!

Etätyöskentelyssä Lara on kaikki mukaan ottava, ja tasapuolinen kaikki kohtaan. 

Suosittelen Laraa jos haluaa hieman toisenlaista lähestymistapaa työnohjauksessa tai muussa ryhmänohjauksessa. 

Työnohjaus

Ohjaajana Lara on Innostava ja kannustava. Laittaa ajattelemaan omat ja toisten tekemiset uudesta näkökulmasta. Saa ajattelemaan omilla aivoilla 🙂 Ei kyseenalaista ohjattavan tekemistä ja ajatuksia. Saa yrittämään parasta. Ei syötä mitään valmiiksi ohjattavalle, vaan antaa ohjattavan itse löytää ratkaisun hänen avustuksellaan.

Lara tulee ihmisten kanssa hyvin toimeen. Ei lyttää ajatuksia vaan kannustaa.

Laran erityispiirre on sydämellisyys, helppo lähestyä. Ehdottomasti kannattaa käyttää Laran työnohjausta. Siitä saa irti todella paljon. Lara on huipputyyppi ja tulen varmasti vielä ottamaan yhteyttä.

Kirsi Sairanen

ostaja | Savox Communications

Työnohjaus

Ohjaajana Lara on läsnäoleva, aito, luotettava, iloinen, ei painosta, ammattilainen isolla A:lla. Työnohjaus on tärkeä osa työhyvinvointia ja suosittelen ehdottomasti kysymään tarjousta Laralta työnohjauksesta. Lara tekee tätä työtä aidosti sydämellä, älä sorru halpoihin kopioihin.

Tanja Laitinen

toiminnanohjaaja | Savolaiset selviytyjät ry

Työnohjaus

Ohjaajana Lara on idearikas ja tarkkaälyinen. Laran erityispiirre on hyvä tilanteen lukutaito, suunnitelma voi muuttua, mikäli ohjattavat vaikuttavat tarvitsevankin jotain muuta. Itselle uusi kokemus näillä menetelmillä saatu työnohjaus, avarsi ajattelua ja oli hyvin ratkaisuihin ohjaava tapa. Ei kieriskelty suruissa ja ongelmissa enempää kuin ihan pakko asian selvittämiseksi.

Miia Kierikki-Malinen

fysioterapeutti | Sosteri/Toimintakyky-yksikkö

Työnohjaus

Ohjaajana Lara on suurta luottamusta herättävä, hyväksyvä ja lempeä ihminen. Ei kuitenkaan ”lapatossu” :), vaan äärimmäisen taitavasti ryhmältään aktiivisuutta vaativa / ohjaava ammattilainen. Ihmisten kanssa Lara ”on kuin kala vedessä”, hyvin nopeasti ilmapiirin ”haistaen”, sopivasti joukkoon samaistuen, mutta toisaalta ulkopuolisena tarkkailijanakin pysyen. Kunnioitus jokaista (erilaista) ihmistä kohtaa huokuu. Suosittelen Laraa koska hänellä on huippu taito löytää jonkinlainen ratkaisu- / käsittelykeino kulloisellekin esiin nousseelle asialle (nopeastikin, ilman suunnitelmaa). Pattitilanteet eivät ”jää päälle”, vaikka eivät monesti kokonaan ratkeakaan. Taitavaa!

Jaana Luukkanen

fysioterapeutti | SOSTERI

Työnohjaus

Ohjaajana Lara on luova ja ammattitaitoinen. Laran erityispiirre on olla intensiivisesti läsnä, mutta toisaalta etäällä antaen tilaa jokaisen henkilökohtaiselle työskentelylle. Suosittelen Laraa lämpimästi.

Maija Tuominen

lastentautien ylilääkäri | Sosteri

Työnohjaus

Lara on työnohjaajana ammattitaitoinen. Ihmisten kanssa Lara on helposti lähestyttävä ja lämmin. Laran erityispiirre on turvallisuus ja luottamus. Suosittelen Laraa intrapersoonallista lahjakkuutta vaativaan monipuoliseen ohjaustyöhön.

Vapaa sana eli kerro omin sanoin työnohjauskokemuksistasi: Sielun sisko! Avautuminen ja tunteiden virtaaminen voimaannutti.

Marianna Turtiainen

oppilaanohjauksen lehtori | Savonlinnan kaupunki

Työnohjaus

Lara on työnohjaajana kadehdittavan avoin ja iloinen. Ihmisten kanssa Lara on aito iloinen itsensä. Laran erityispiirre on kyky esiintyä. Suosittelen Laraa todellakin!

Vapaa sana: Älä koskaan anna kenenkään tai minkään muuttaa sinua. Olet parasta alallasi.

Jaana Leikas

opiskelija Selkkareilla

Etätyönohjaus

Aloitettiin alkuvuodesta Laran kanssa työnohjaus kerran kuukaudessa rytmillä. Halusin kasvotusten tapahtuvaa työnohjausta, koska kaipasin muitakin elementtejä kuin vaan keskustelua ohjausprosessiin. Ensimmäisen kerran jälkeen pandemia muutti kaiken ja siirryimme etänä toteutettavaan työnohjaukseen. Samaan aikaan minä opettelin etätoimintaterapiaa omien asiakkaideni kanssa käytännössä ilman mitään varautumista etukäteen. Olimme molemmat uuden edessä.

Olen ollut yllättynyt siitä, miten hyvin tämä muutos molemmin puolin sujui. Ensimmäisen kerran käytettiin minun terapiatyössäni käyttämää yhteyttä, koska Lara ei ollut vielä valinnut omia etätyökalujaan. Sittemmin olemme käyttäneet hänen etätyöskentelyyn valitsemaansa alustaa. Olen kokenut työnohjauksen hyvin luontevaksi ja antoisaksi myös näin etänä. Ehkäpä intensiteetti 90 min työskentelyn ajan jopa säilyy parempana, kun videoyhteys ja kuulokkeiden käyttö sulkee ympäristön ärsykkeet pois. Olemme voineet hyödyntää muita sovelluksia työnohjauskerroilla ja ruutua jakamalla esimerkiksi työskennelty kuvien avulla.

Luulen, että haluan jatkaa etänä ainakin osittain myös näiden rajoitusten laimennettua. Siinä säästyy matkustamisen vaiva puolin tai toisin eri paikkakunnille.

Odotan innolla, miten työnohjaussuhteemme tästä vielä jalostuu, kun hyödynnetään lisää digiloikan suomia mahdollisuuksia.

Jasu Forss

toimintaterapeutti