Työnohjaus

Mä joka päivä töitä teen

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. (Suomen Työnohjaajat ry

Kenelle? 

Tarjoan työnohjausta yksilöille, työpareille, tiimeille, ryhmille; yksilöasiakkaille, yhdistyksille sekä yrityksille. Oma ammattiosaamisalani on sosiaali- ja terveyskentällä (jolla eniten työnohjausta käytetäänkin) mutta työnohjaajan ei tarvitse olla ko. alan erikoisasiantuntija, että pystyy ohjaamaan asiakasta pohtimaan työn (tai vapaaehtoistyön) kysymyksissä. Usein työnohjaajan substanssiosaamisen puuttuminen alalta voi olla jopa työnohjausta rikastava asia: voin esittää kysymyksiä ja havaintoja ”boksin” ulkopuolelta. 

Työnohjauksen tavoitteet tulevat aina tilaajalta, mutta yleisinä tavoitteina voidaan pitää henkilöstön voimien ja luovuuden vapauttaminen, sekä työn ja sen rajojen tunnistaminen. Työnohjaus on työssäjaksamisen sekä omassa työssään kehittymisen työkalu. Työnohjaus on työntekijälle luvallinen pysähdyshetki hektisen työarjen keskellä. Työnohjauksen tarve on jokaisella henkilökohtainen, eikä mikään aihe ole liian pieni tai suuri työnohjaukseen tuotavaksi. 

Integratiivinen työote

Työnohjauksessa käytän toiminnallisia menetelmiä, jotka perustuvat psykodraamaan ja sosiometriaan. Näitä kutsutaan joskus myös luojansa mukaan morenolaisiksi menetelmiksi. 

Morenolaisen systeeminäkemyksen mukaan työnohjaus lähtee aina (organisaation; yksilön; tiimin jne.) perustehtävästä – ja siitä, kuinka asiakas on suhteessa sekä vuorovaikutuksessa muihin työntekijöihin ja perustehtäviinsä. 

Luovuus ja spontaanius ovat Morenon teoriassa keskeisessä asemassa. Nämä ovat myös termejä, joita ensinnäkään ei täysin ymmärretä työyhteisöissä – eikä toisekseen välttämättä uskalleta kunnolla hyödyntää. Luovuus yhdistetään helposti hauskapitoon, taiteeseen tai harrastuksiin – se ei haiskahda aktiiviselta, vakavalta työnteolta. Kuitenkin samalla luovuutta työssä peräänkuulutetaan yhä enemmän. Työntekijältä odotetaan luovuutta JA ahkeruutta, sitoutuneisuutta, kehittymiskykyä – vaikka aivojen näkökulmasta luovuus pääsee kumpuamaan nimenomaan tauoista ja hetkistä, jossa vaativuus loistaa poissaolollaan. Spontaanius taas voidaan sekoittaa impulsiivisuuteen, jossa ihminen käyttäytyy sen kummemmin asioita pohtimatta hetken mielijohteesta. Spontaanisuus on kuitenkin ahdistuneisuuden vastakohta, tila, jossa asioita tapahtuu kuin itsestään. 

Morenolaisen viitekehyksen lisäksi olen saanut vaikutteita mm. ratkaisukeskeisyydestä sekä dialogisuudesta – sensorimotorisuus ja posiviitinen psykologia kiehtovat myös! On myös tärkeää tunnistaa, millaista lähestymistapaa milloinkin tarvitaan. 

Teen myös etätyönohjauksia! 

Tässä ja nyt

Työnohjaajana olen avoinna ja valmiina niille asioille, jotka juuri sillä hetkellä ovat asiakkaassa aktiivisina. Minulla on loistava kyky sietää ei-tietämisen tilaa – tutkimme ja työstämme yhdessä asiakkaan kanssa! On aina suuri ilo itsellenikin, kun asiakas oivaltaa jotain uutta työstään tai toimintamalleistaan.

Ohjaajana Lara on herkästi kuunteleva ja ilmapiiriä aistiva, rohkeasti hetkeen tarttuva, aidosti asiakaslähtöinen, toiminnallisia menetelmiä suvereenisti käyttävä, lämminsydäminen ohjaaja. Suosittelen Laraa, koska kokemani työnohjaus on vaikuttavinta, mitä olen saanut 40 vuoden aikana.

Ari Koskela, TM, ohjaaja, SOS-Lapsikylä Punkaharju

Olemme työskennelleet Laran kanssa työnohjauksessa sekä livenä että virtuaalisesti. Prosessi on ollut tosi antoisa, Lara on todellinen ammattilainen ja huipputyyppi. Hänen kanssaan on turvallista työstää vaikeitakin asioita. Verkkovälitteinen ohjaus on hämmästyttävän samanlaista kuin perinteinen, toiminnallisia harjoituksia myöten. Suosittelemme!

Marianne Luojola & Sanna Runsala