Työpajat, TYHY, koulutukset

Toiminnallinen taiteilija

Työpajat, TYHY, koulutukset

Onko taas vuosittaisen tyhy-päivä kulman takana? Työyhteisö kaipaisi välillä jotain muutakin kuin ruokailua paikallisessa ravintolassa? Vai onko viikottainen työpalaveri käynyt toistamaan samaa kaavaa? Työntekijät tulevat paikalle, mutta eivät ole läsnä? Tilaa minut paikalle! Yritykseni tarjoaa työpajoja, koulutuksia sekä tyhy-paketteja laajasti draaman, toiminnallisuuden ja ilmaisutaidon menetelmin. Työskentelyillä voidaan esimerkiksi parantaa vuorovaikutussuhteita – tai kirkastaa työtehtävien laatua yhteisöissä. Työhyvinvointihetkillä voidaan pohtia yhdessä työyhteisön kanssa juuri niitä kysymyksiä, jotka kyseisellä hetkellä on vallalla. Ei pidä myöskään unohtaa luovuutta, leikkiä ja naurua!

Kaikki toiminta ei ole toiminnallisuutta

Toiminnallisten menetelmien kenttä on kirjava. Ohjauksessani toiminnallisuus perustuu J.L Morenon teorioihin. Psykodraama on yleiskäsite morenolaisille draamamenetelmille, joita usein kutsutaan toiminnallisiksi menetelmiksi. Itse toiminta jakaantuu selkeästi kolmeen: virittäytyminen, toiminta, jakaminen.

Virittäytymisessä pureudutaan päivän aiheeseen ja on näin ollen aina riippuvainen paikalla olevasta ryhmästä sekä tilaajasta. Toiminta-vaiheessa työskennellään teeman parissa. Ohjaajana pyrin siihen, että ohjattava saa luotua uutta suhdetta käsillä olevaan aiheeseen. Jakamisvaiheessa jokainen saa jakaa omasta työskentelystään muulle ryhmälle. Sama kolmijakoinen rakenne on psykodraamasessioissa.

Mitä tarjoan?

Olen ohjannut erilaisia ryhmiä jo lapsuudesta lähtien. Olen partionohjaaja, yhteisöpedagogi, toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja, tarinateatteriohjaaja, psykodraamaohjaaja sekä työnohjaaja. Minulla on ohjauskokemusta yksilöohjauksesta, sekä niin miniryhmistä kuin sadan ihmisen ryhmistä.
Ohjauskokemuksellani ja koulutustaustallani voin tarjota mm. ihmisyyteen ja kasvuun liittyviä työpajoja ja koulutuksia. Erityisen hyvä olen vuorovaikutussuhteisiin ja ilmaisuun liittyvissä asioissa. Minua kiinnostaa morenolaisen ihmis- ja luovuuskäsityksen lisäksi mm. positiivinen psykologia sekä nykyaikainen aivotutkimus ja näiden hyödyntäminen ohjauksissa.

Rakennan paketin toiveidenne mukaan – otathan siis rohkeasti yhteyttä ja aloitetaan suunnittelu!

Ohjaajana Lara on mukaansa tempaava ja HAUSKA! Ihmisten kanssa Lara on turvallinen ja huomaavainen. Laran erityispiirre on, että osaa lukea ihmistä. Suosittelen Laraa etenkin sellaisiin tilanteisiin, missä ihmiset ovat arkoja, epäluuloisia eikä heillä ole kokemusta ”heittäytymisestä”.

– Erja Järvisalo

Ohjaajana Lara on innostava ja positiivista mielialaa ja energiaa synnyttävä. Suosittelen Laraa monenlaisiin ihmisten ohjaamistilanteisiin, pieniin ja suuriin ryhmiin.

– Toivo Loikkanen, aluekappalainen, rovasti, Savonlinnan seurakunta