Lara on työnohjaajana kuunteleva, hoksauttava, asiakkaan huomioiva ja monipuolinen. Ihmisten kanssa Lara toimii kunnioittavasti ja rakentavasti.

Laran erityispiirre on monipuolisten, tilanteeseen sopeutuvien työkalujen käyttö.

Työnohjaus auttoi hahmottamaan asioihin erilaisia näkökulmia ja pääsemään avarammalle paikalle & tarvittaessa syvemmälle haasteellisissakin tilanteissa.