Ohjaajana Lara on aito ja uskottava.

Etätyöskentelyssä Lara hallitsee työvälineet suvereenisti.

Ohjaajana Lara on kiinnostava, innostunut, tätä yhteisöä ymmärtävä. Ihmisten kanssa Lara on helposti lähestyttävä, aito. 

Laran erityispiirre on ilo!

Etätyöskentelyssä Lara luo toimivat systeemit, aika ei käy pitkäksi, kiinnostusta riittää puolin ja toisin. 

Suosittelen Laraa, joka antaa värin, haasteen ja sisällön yhteisiin hetkiin.