Psykodraama

Lähemmäksi itseä

”Psykodraama voidaan määritellä tieteeksi, jossa totuutta etsitään draaman keinoin” (J.L Moreno 1953)

Psykiatri ja sosiaalipsykologi Jacob Levy Moreno (1889-1974) synnytti psykodraaman 1920-luvulla yhdistäessään aiemmin kehittämänsä rooliteorian sekä luovuuden filosofian. Suomeen psykodraama rantautui 1970-luvun loppupuolella. Psykodraaman käyttö on jatkuvasti laajentunut, ja sen tärkeimpiä sovellutusalueita ovat terapian lisäksi kuntoutus, sosiaalityö, koulutus ja työyhteisön kehittäminen. Kaikilla sovellutusalueilla psykodraaman käytössä yhteistä on se, että osallistujat näyttävät/konkretisoivat elämänsä hetkiä niistä kertomisen sijaan.

 

 

Sisäistä maailmaa tutkimassa

Psykodraama toimii yleiskäsitteenä morenolaisille draamamenetelmille, joita kutsutaan usein myös toiminnallisiksi menetelmiksi. Psykodraaman avulla voidaan tutkia esimerkiksi ilmiöitä, tapahtumia ja ihmisyyttä toiminnallisesti yhdessä joko ryhmän tai kaksin psykodraamaohjaajan kanssa. Psykodraamassa työskentelevää yksilöä kutsutaan päähenkilöksi. Psykodraama on päähenkilön sisäisen maailman näkyväksi tekemistä ja tutkimista. Työskentely on toiminnallista, ja siinä käytetään sekä kehollista ilmaisua, että puhetta. Työskentely ei ole todellisuuden jäljentämistä, vaan päähenkilön sisäistämien ilmiöiden, subjektiivisen todellisuuden tutkimista. Draamatyöskentely auttaa ilmiöiden ja niiden keskinäisten merkityssuhteiden muuttumista.

 

Miksi?

Psykodraama on oiva työkalu tutkia itseään suhteessa toisiin. Psykodraaman avulla voi saada uutta perspektiiviä ja toimintamalleja elämään.

 

Kenelle?

Psykodraama sopii kaikille, joilla on aito halu tutkia omaa itseään. Psykodraama on alun perin toiminut yhtenä ryhmäterapian muotona, mutta soveltuu mainiosti myös yksilötyöskentelyyn.

Miten?

Psykodraamakurssi on prosessi, jossa parhaat tulokset saadaan muutaman tapaamiskerran jälkeen. Erilaiset tekniikat auttavat päähenkilöä konkretisoimaan ja tekemään näkyviksi ilmiöitä, jotka ovat hänen mielessään. Psykodraamatekniikoita ovat mm. roolinvaihto, tuplaaminen, peili, yksin puhuminen ja sivuun puhuminen, konkretisointi ja näyttäminen, maksimointi, ja tyhjä tuoli.

Rooliteoriasta

Morenon mukaan ihminen on ensisijaisesti sosiaalisissa suhteissa kehittyvä ja toimiva. Jo syntyessään ihminen on suhteessa ja vuorovaikutuksessa toiseen ihmiseen (lapsi–äiti), jolloin syntyy rooli ja vastarooli. Tämän varhaisen kokonaisuuden jälkeen lapsi havaitsee, tunnistaa ja jäljittelee lähipiirin muita rooleja, ja useimmat kokemamme roolit sisäistyvät osaksi kokonaisuuttamme. Rooleja ihmiselle kertyy elämän aikana lukematon määrä – ja jokainen rooli määrittää yksilöä aina suhteessa toiseen. En voi olla työnohjaaja, jos minulla ei ole työnohjausasiakasta!
Rooleja on myös päivän aikana käytössä useita. Roolit ovat erilaisia ja silti aitoja ilmentymiä minusta. Rooleihin liittyy erilaisia tunnetiloja, käyttäytymistapoja ja maailmaa selittäviä uskomuksia. Toimivalla ihmisellä on käytössään riittävän monipuolinen ja joustava roolikokoelma ja ymmärrys vastarooleistaan. Psykodraaman tavoitteena on lisätä spontaanisuutta sekä monipuolistaa ja elävöittää rooleja. Morenon mukaan ego on roolirypäs, joka koostuu moninaisista ja eri tavalla kehittyneistä rooleista. Roolien ja roolien välisten suhteiden kehitys muuttaa ihmistä ja kulttuuria. Rooliteoriaa ei ole luotu varsinaisesti kehityspsykologiseksi teoriaksi, mutta sen avulla voidaan kuvata joitakin puolia mielen kehittymisestä ja häiriintymisestä.

Tämä elämä

Olen itse kokenut psykodraaman valtavan antoisana oman itseni kehittymisen työkaluna. Olen päässyt lähemmäs itseäni. On lohdullista tiedostaa, etten voi muuttaa muita ihmisiä kuin itseäni – onneksi voin työskentelyjen kautta muuttaa suhtautumistani muihin ihmisiin ja tilanteisiin ja näin keventää omaa elämääni. Morenolaisen viitekehyksen ymmärtäminen ohjaa rikkaasti niin töitäni kuin elämääni.

 

 

Ohjaajana Lara on lempeän viisas, ihmisten kanssa empaattisen läsnä oleva. Laran erityispiirre on innostavuus ja innokkuus elämän ihmeitä kohtaan. Suosittelen Laraa ohjaustaitoa vaativiin töihin. Itse olen saanut nauttia hänen psykodraama- ja tarinateatteriohjauksestaan.
– Aija Laukkanen, matkailupäällikkö Suomussalmen kunta

Psykodraama

Ohjaaja oli ihan täyskymppi 🙂

Psykodraama

Kiitos Lara, teit hienoa työtä, olet taitava ja valovoimainen persoona.

Psykodraama

Ihanan rento ote ohjauksessa. Kaikki tunteet oli sallittuja ja ilmapiiri oli turvallinen. 

Psykodraama

Kiitos Lara!

Susta on kehittynyt tosi hyvä, rento ja lämmin ohjaaja.

Psykodraama

Ihailen sinun tapaasi ohjata ryhmiä. Olet niin AINA läsnä , valpas ja varma ohjauksessasi sekä valmis muuttaamaan suuntaa, jos havaitset sen tarpeelliseksi. Sulla on kyllä ohjaajan ohjakset varmoissa käsissä, eikä koskaan tule tunne, että olisit yläpuolella tai ulkopuolella vaan osana ryhmää sinäkin, kuitenkin niin että pidät roolisi ohjaajana.

Psykodraama

Turvallinen ja hyvä tunnelma koko viikonlopun ajan. Läsnälä on kyllä nimensä ansainnut ja Laran läsnäolo ja intuitiivisuus on lähes vertaansa vailla. Se, että osallistujat olivat ennallaan tuttuja ja suurinta osaa tapaa myös muunlaisen verkostojen kautta, ei millään tavalla häirinnyt ainakaan minua.

Psykodraama

Ohjauksesi oli hyvin sensitiivistä ja sen aikana oli turvallista käydä syvällä itsessä ja kaukana omassa historiassaan…keskustelua ryydittivät hienosti toiminnalliset osat.

Psykodraama

Viikonloppu oli hyvä ja rauhallinen kokonaisuus, ohjaajana olet, Lara, rauhallinen ja annat tilaa ohjattaville, mutta pidät hienosti punaisen langan kuitenkin kädessäsi ja ohjaat kaikki sitä seuraamaan. Olet läsnä olematta hallitseva.