Mitä työnohjaus EI ole?

Avasin taannoin vähän työnohjauksen maailmaa pyrkien vastaamaan kysymykseen ”Mitä työnohjaus on” ja tässä blogissa jatkan samaa aihepiiriä – nyt vastaten kysymykseen mitä se EI ole: 

Minulta on useasti kysytty, voisinko työnohjata esimerkiksi hitsaajia. Hitsaajia kysymyksessä käytetään varmaankin siksi, että ammattiala tiedetään pikkutarkkuutta vaativaksi, sekä ehkä myös siksi että kotipaikkakunnallani Savonlinnassa hitsaajia on muutamankin yrityksen verran. Voi myös olla, että hitsaaja-esimerkki on lyöty pöytään siksi, että ko. ala koetaan olevan yhtä kaukana työnohjaajan alasta kuin kuu on maasta. Oli kysyjän lähtökohta mikä tahansa, vastaus on aina: KYLLÄ voisin. 

Työnohjaus terminä voi olla harhaanjohtava. Seuraavaksi käyn vähän termistöä läpi: 

Työnohjaaja vs. työhön perehdyttäjä tai työssä ohjaava

Työnohjaajana en mene kenenkään työpaikalle kertomaan, kuinka työ pitäisi tehdä. En ohjaa enkä opeta kenenkään työtä kädestä pitäen. On luontevaa ja toivottavaa, että työpaikalla on joku (esim. vastaava ohjaaja / työnjohtaja) joka osaa ohjata työntekijän päivittäistä työtä, jonka kanssa voi suunnitella päivän ja viikon kulkua. Tämäkään ei ole työnohjausta, pikemminkin työn jakoa. Jos taas työpaikalle on otettu uusia työntekijöitä, jotka eivät ole työhönsä saaneet asianmukaista työhön perehdyttämistä, voi työnohjauksen tarve olla hyvinkin ajankohtainen niin uudelle työntekijälle, työyhteisölle kuin esimiehillekin.

Työnohjaaja vs. työnsuunnittelija

Työnsuunnittelijoita palkataan nykyisellään hoitamaan esim. pitkäaikaistyöttömien tai nuorten aktivointia yhdessä TE-toimiston ja sosiaalitoimen kanssa. Työnsuunnittelija voi neuvoa työnhakuun, työttömyysetuuksiin, TE-toimiston palveluihin sekä koulutukseen liittyvissä asioissa. Työnohjaus voisi periaatteessa toimia työnsuunnittelun apuna, mutta työnohjaaja ei toimi asioiden hoitajana eri toimijoiden välillä. Työnohjaaja on aina suhteessa työntekijään (sekä mahdolliseen tilaajatahoon) mutta ei luovuta tietojaan eteenpäin. 

Työnohjaaja vs. työpaikkaohjaaja

Työpaikkaohjaaja toimii työpaikalla ammatillista perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden työssäoppimisjakson nimettynä ohjaajana. Työpaikkaohjaaja tutustuttaa opiskelijan työpaikkaan, on vastuussa työturvallisuudesta sekä osallistuu opiskelijan arviointiin ja ammattitutkintonäyttöön. Työnohjaaja on myös usein työpaikan nimeämä henkilö, mutta ei osallistu työntekijän arkeen työpaikallaan eikä vastaa työturvallisuudesta. Työnohjaajan kanssa työtä voidaan arvioida työnohjauksessa mutta arvio on työntekijän kehittymistä ja itsetutkistelua varten. 

Työnohjaaja vs. työvalmentaja

Työvalmentaja on erityistyöllistämisen yksiköissä ja sosiaalisissa yrityksissä toimiva valmentaja, joka tukee asiakkaiden/valmentautujien työkykyä vastaten osaltaan yksikön tuotannollisesta toiminnasta.Työvalmentajana voi toimia työvalmennuksen vastuuhenkilönä, asiantuntijana ja alan kehittämistehtävissä. Valmentaja on siis työyhteisöön palkattu henkilö, kun taas työnohjausta voidaan yhteisöön hankkia esim. ostopalveluna ja useimmiten talon ulkopuolelta. 

Työnohjaajankin työ on välillä piirun tarkkaa hitsausta! 

Käsittääkseni ihan perusduunarihitsaajille harvemmin työnohjausta tarjotaan, johtuen varmaan työnohjauksen historiasta (työnohjaus on alun perin suunnattu sosiaalityötä tekeville) mutta esimerkiksi johdolle – alasta riippumatta – työnohjaus voi tuoda paljon lisäarvoa ja ymmärrystä vaikkapa henkilöstön johtamisesta. Minun ei tarvitse osata hitsata työnohjatakseni hitsaajia: työntekijät itse tuovat ohjaustilanteisiin tarvittavat tiedot ja osaamisensa. He kertovat mitenja miksi tekevät sitä mitä tekevät – ja näistä havainnoista voidaan lähteä työnohjauksessa liikkeelle. Itseasiassa täysin toiselta alalta tulleena voin työnohjauksessa herättää rikastuttaviakin kysymyksiä boksin ulkopuolelta! Ja vaikka eri aloilla toimitaankin, yhtymäpintojakin hitsausalaan löytyy: mm. ennen työskentelyn aloitusta tehdään alkukartoitus, sekä työnohjaajalla että hitsaajalla on suotavaa olla pätevyys toimia työssään, etsitään oikeanlaiset (hitsaus)menetelmät prosessiin, prosessit dokumentoidaan ja arvioidaan jne. 

Lisää työnohjauksen historiasta voit lukea esimerkiksi täältä!

Tervetuloa työnohjaukseen! 

Ps. Kannattaa tutustua myös kirjoitukseeni ”Mitä työnohjaus on”!

Pps. Savonlinnan hitsausfirmat – ottakaa yhteyttä! Työnohjausta tarjolla! 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.